Download Joomla Templates by Cheap Hosting

XXX Niedziela zwykła 26 października, rok A

http://www.vismaya-maitreya.pl/gdfertew.JPGCo jest najważniejsze?

Izraelici oprócz dziesięciu przykazań otrzymanych od Boga w ramach ich tradycji mieli sześćset trzynaście innych przepisów, które czyniły ich życie bardzo uciążliwym. Stąd też częste pytania, które z przykazań są ważniejsze, na które trzeba najbardziej zwracać uwagę. Uczonemu w Prawie Jezus odpowiada, że najważniejsza jest miłość. Najpierw miłość do Boga, a następnie wynikająca z niej miłość do bliźnich. Miłość, która według Pisma wyraża się kochaniem całym sercem, duszą, ze wszystkich sił. A Jezus dodaje także – całym swoim umysłem. Bo wszystko w człowieku zaczyna się od myśli.

Jezu, proszę Cię o łaskę kochania całą swoją osobą. Proszę, abym umiał dobrze myśleć, dobrze mówić, dobrze czynić.

  Źródło: http://www.paulus.org.pl/czytania.html


Regulamin Festiwalu Pieśni Religijnej dostępny w zakładce Aktualności


Bezpłatny kurs komputerowy. Kurs skierowany jest do osób (od 25 do 49) lat z wykształceniem co najwyżej średnim oraz od 50 - 64 lat, uczących sie, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub osób pracujących. Aboslwenci otrzymają Certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje. Więcej informacji: 605 905 787

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2014. All Rights Reserved.