Download Joomla Templates by Cheap Hosting

XXIX Niedziela zwykła 19 października, rok A

Co i komu?

Bóg jest absolutną prawdą, prostotą i przejrzystością, w obliczu Boga nasze myśli są często zagmatwane, przewrotne i przebiegłe. Jego słowo pozwala nam porządkować nasze poplątania. Cezarowi, czyli światu, władzy świeckiej, życiu materialnemu mamy oddać to, do czego się zobowiązujemy jako obywatele. Bóg natomiast pragnie zobaczyć odciśnięty w naszej duszy obraz umiłowanego Syna. Bogu trzeba oddać to, co należy do Niego. To wszystko, co otrzymaliśmy od Niego w darze, czyli całe nasze życie i całą naszą osobę: nieśmiertelną duszę, umysł, uczuciowość, wolę, ciało. Oddać Jemu znaczy żyć nimi jak najpełniej, jak najlepiej, realizując i rozwijając Jego dar dla dobra własnego i innych.

Jezu, proszę Cię o zawsze taką samą szczerą postawę wobec Ciebie. Uwalniaj mnie z postawy dwulicowego faryzeusza, który raz Cię chwali, a innym razem wystawia na próbę.

  Źródło: http://www.paulus.org.pl/czytania.html


Bezpłatny kurs komputerowy. Kurs skierowany jest do osób (od 25 do 49) lat z wykształceniem co najwyżej średnim oraz od 50 - 64 lat, uczących sie, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub osób pracujących. Aboslwenci otrzymają Certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje. Więcej informacji: 605 905 787

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2014. All Rights Reserved.