Download Joomla Templates by Cheap Hosting

XXXIV Niedziela zwykła 23 listopada, rok A

Mój Król, moje królestwo

Jezus dziś zaprasza nas: „Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od początku świata”. Jestem zaproszony do królowania! Ale jak mam to czynić? Jezus jest prawdziwym Królem królów i Panem panujących. On króluje w moim życiu, bo: zaspokaja mój głód prawdy i sensu życia, moje pragnienie miłości, gości mnie w swoim sercu, ilekroć tego potrzebuję, przyodziewa łaską moje ubóstwo, troszczy się o mnie w chorobach i cierpieniach, uwalnia mnie z mojego więzienia grzechu. Królować z Jezusem to kochać jak On: karmić, poić, przyodziewać, gościć, troszczyć się, obdarzać wolnością.

Jezu, pragnę kochać bliźnich poprzez konkretne fakty, wybory, słowa, czyny. Wierzę, że wszystko, co dla nich czynię, czynię dla Ciebie. Bądź Panem mojego życia!

 

  Źródło: http://www.paulus.org.pl/czytania.html

 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2014. All Rights Reserved.