Download Joomla Templates by Cheap Hosting

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 27 LIPCA, ROK A

Zrozumieć wszystko
Skarb, drogocenna perła, sieć pełna ryb – to obrazy, które mówią o obfitości, bogactwie, wartości. To człowiek jest tak cenny i wartościowy w oczach Boga. Poprzez dar zbawienia Bóg jeszcze bardziej oczyszcza człowieka, oddzielając dobro od zła, aby jego wartość i godność była jeszcze większa. Sztuką życia i mądrością ubogacającą każdego ucznia Chrystusa jest umieć łączyć nowe ze starym, Boże z ludzkim.
Jezu, naucz mnie odnajdywać i wybierać w życiu to, co prawdziwe, szlachetne i wartościowe. Co będzie ubogacało prawdziwie mnie i moich bliskich.

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2014. All Rights Reserved.