Download Joomla Templates by Cheap Hosting

PODWYŻSZENIE KRZYŻA 14 wrzesnia, rok A

Wielkie wyznanie

Moc i wszechmoc, z którymi Bóg przyszedł do człowieka, nie można rozumieć w kategoriach czysto ludzkich. Jego moc bowiem to miłość, a Jego wszechmoc to miłosierdzie! Bóg nie zwyciężył zła w sposób wielki i spektakularny. Zwyciężył w sposób cichy i ukryty, stając się jedno z człowiekiem w jego największym cierpieniu, odrzuceniu, zagubieniu, biorąc na siebie konsekwencje tego, co człowieka niszczy najbardziej – jego grzechu! Krzyż to wielkie wyznanie miłości!

Jezu, jestem dla Ciebie tak ważny, że ani przez chwilę nie zawahałeś się oddać tego, co najcenniejsze – samego siebie, abym ja mógł się cieszyć wolnością i prawdą o tym, że Ojciec nieskończenie mnie miłuje. W zachwycie staję przed krzyżem! Dziękuję!

 Źródło: http://www.paulus.org.pl/czytania.html

 

 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2014. All Rights Reserved.