Download Joomla Templates by Cheap Hosting

IV Niedziela adwentu 21 grudnia, rok B

Obdarowana ponad miarę

Maryja obdarowana przez Boga. Obdarowana ponad miarę – łaski pełna. Obdarowana Jezusem – Słowem Wcielonym. Takie obdarowanie budzi lęk. Jak to możliwe? Dlatego Bóg słowami Gabriela zaprasza Ją do ufności: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską”. Maryja przestaje się lękać, bo powierza się miłości Boga: „Tam, gdzie jest miłość, nie ma lęku, doskonała miłość odrzuca lęk” (1 J 4, 18). Ona, która doświadcza umiłowania ponad miarę i zostaje wypełniona Bożą łaską, pokornie zawierza się otrzymanemu darowi: „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”.

Jezu, ja także jestem obdarowany ponad miarę. Ojciec dał mi Ciebie a wraz z Tobą wszelkie łaski i nieskończoność swojego przebaczenia. Oto ja, Panie, niechaj Twoje słowo spełnia się w moim życiu.

   Źródło: http://www.paulus.org.pl/czytania.html


 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2014. All Rights Reserved.